بایگانی

بایگانی خرداد

Mashhad-مشهد

۶ خرداد ۱۳۸۹ ۴ دیدگاه

Little by little I will publish some posts about my trip and what interesting things happened to me there.Please be patient 🙂

کم کم جزئیات سفرم،عکس ها و ماجراهای جالبی که برام اتفاق افتاد رو اینجا می نویسم.لطفا صبور باشید. 😀

Share
Categories: دسته‌بندی نشده Tags: